Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu Trí Tuệ (SuperMind Co., Ltd.) được thành lập năm 2009 tại TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng thành viên của công ty gồm các cử nhân, thạc sĩ trong và ngoài nước, có kiến thức về lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục… Mục tiêu của Công ty là cung cấp các sản phẩm giáo dục cho lứa tuổi mầm non, tiểu học, bắt đầu bằng chương trình Toán tính nhanh – SpeedMath. Sau nhiều năm hoạt động, đến nay Công ty có thêm các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và đối tác liên kết tại các tỉnh và thành phố khác. Ngoài ra, Công ty có mối quan hệ rộng khắp với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn và các tổ chức giảng dạy toán bàn tính ở các nước trong khu vực và trên thế giới. (more…)

Chương trình Toán Tính Nhanh – SpeedMath của SuperMind được xây dựng trên cơ sở hợp đồng chuyển giao kỹ thuật của đối tác nước ngoài từ năm 2009. Kết thúc quá trình chuyển giao, các thầy cô giáo, chuyên gia trong Hội đồng chuyên môn của SuperMind đã tổng hợp, phân tích, nghiên cứu sáng tạo ra một chương trình dạy toán bàn tính phù hợp nhất với học sinh Việt Nam. Quá trình nghiên cứu cho thấy có hàng nghìn tổ chức, trải đều trên tất cả các nước ở khắp năm châu đã và đang giảng dạy toán bàn tính. Nguyên lý về toán bàn tính là chung và thống nhất. Tuy nhiên, triết lý giáo dục, phương pháp giảng dạy cũng như cách thức tổ chức hoạt động ở mỗi tổ chức là khác nhau. (more…)

Công cụ tính toán qua các thời kỳ

Con người là sinh vật duy nhất có khả năng tính toán. Dựa trên những tính toán, con người phát triển khả năng tiên liệu, dự trù trong từng công việc nhỏ. Dần dần, con người hợp tác với nhau để làm những công việc lớn và từ đó hình thành nên xã hội có tổ chức. Theo dòng lịch sử, các tính toán ngày càng trở nên phức tạp hơn với dung lượng lớn hơn. Con người đã không dừng lại ở việc sử dụng các ngón tay, ngón chân, cành cây, quả, hạt, đá, sỏi… để trợ giúp việc tính toán.

Thời cổ đại, con người phát minh ra bàn tính (còn gọi là bàn tính gẩy, tiếng Anh là “abacus”) sử dụng chủ yếu cho các phép tính số học. Thời cận đại, con người phát minh ra thước tính (slide rule) sử dụng chủ yếu cho các phép tính đại số. Đến thời hiện đại, máy tính điện tử với khả năng tính toán hàng tỉ phép tính trên giây, giải quyết được mọi loại phép tính đang hiện diện ở khắp nơi trên thế giới và tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội. (more…)