Chương trình Toán Tính Nhanh – SpeedMath của SuperMind được xây dựng trên cơ sở hợp đồng chuyển giao kỹ thuật của đối tác nước ngoài từ năm 2009. Kết thúc quá trình chuyển giao, các thầy cô giáo, chuyên gia trong Hội đồng chuyên môn của SuperMind đã tổng hợp, phân tích, nghiên cứu sáng tạo ra một chương trình dạy toán bàn tính phù hợp nhất với học sinh Việt Nam. Quá trình nghiên cứu cho thấy có hàng nghìn tổ chức, trải đều trên tất cả các nước ở khắp năm châu đã và đang giảng dạy toán bàn tính. Nguyên lý về toán bàn tính là chung và thống nhất. Tuy nhiên, triết lý giáo dục, phương pháp giảng dạy cũng như cách thức tổ chức hoạt động ở mỗi tổ chức là khác nhau.

Năm 2009, em bé Indonesia được SuperMind mời sang Việt Nam đã làm kinh ngạc các vị phụ huynh và các em học sinh về khả năng tính nhẩm. Từ đó đến nay, SuperMind đã đào tạo hàng trăm bé có khả năng tương tự và hơn thế nữa

Hàng tuần, Hội đồng chuyên môn của SuperMind đều nhóm họp để trao đổi, tìm ra những phương pháp, sáng tạo mới để việc luyện tập Toán Tính Nhanh – SpeedMath trở nên thân thiện hơn với trẻ. Hầu hết tất cả học sinh của SuperMind đều vui vẻ đến các trung tâm như là một nhu cầu, chứ không phải sự ép buộc. Ngoài nhu cầu vui chơi, giao lưu với bạn học, học sinh SuperMind luyện tập Toán Tính Nhanh – SpeedMath như một môn thể thao trí tuệ mọi lúc, mọi nơi.

Phụ huynh cho con em theo học Toán Tính Nhanh – SpeedMath được tư vấn rõ ràng về lộ trình, được liên tục thông báo về kết quả học tập của con em bằng những cách thức hiện đại nhất như hình ảnh, video. Phụ huynh cũng nhận được báo cáo về thành tích học tập của con em so với chuẩn quốc tế. Ngoài ra, phụ huynh còn có cơ hội giao lưu với nhau đề tìm hiểu về những kiến thức, phương pháp nuôi dạy trẻ tiên tiến đang được áp dụng.

Chương trình Toán Tính Nhanh – SpeedMath của SuperMind được đăng ký bản quyền tác giả đối với giáo trình. Giáo án được Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công nhận và cấp phép giảng dạy. Theo cán bộ của Sở Giáo dục Đào tạo, SuperMind là một trong số rất ít những đơn vị được cấp giấy phép này.

Chương trình Toán Tính Nhanh – SpeedMath được cải tiến định kỳ. Sau một thời gian, những kinh nghiệm giảng dạy hay rút ra từ hoạt động giảng dạy hàng ngày, kết hợp với tiếp thu phương pháp của các tổ chức trên thế giới thông qua giao lưu, thi quốc tế… sẽ được sàng lọc để cập nhật vào Chương trình. Do đó, Toán tính nhanh – SpeedMath luôn được đổi mới để phù hợp với môi trường xã hội, giáo dục của địa phương.