Công ty TNHH Siêu Trí Tuệ
21 tháng 09 năm 2016

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu Trí Tuệ (SuperMind Co., Ltd.) được thành lập năm 2009 tại TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng thành viên của công ty gồm các cử nhân, thạc sĩ trong và ngoài nước, có kiến thức về lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục… Mục tiêu của Công ty là cung cấp các sản phẩm giáo dục cho lứa tuổi mầm non, tiểu học, bắt đầu bằng chương trình Toán tính nhanh – SpeedMath. Sau nhiều năm hoạt động, đến nay Công ty có thêm các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và đối tác liên kết tại các tỉnh và thành phố khác. Ngoài ra, Công ty có mối quan hệ rộng khắp với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn và các tổ chức giảng dạy toán bàn tính ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

img_5059

Cô Huyền Thu (ngoài cùng bên phải), trưởng đoàn SuperMind, cùng trưởng các đoàn dự thi toán bàn tính World City Cup 2015, San Francisco, Hoa Kỳ

Chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới là tập trung sâu vào chương trình toán bàn tính, được đặt tên riêng là Toán tính nhanh – SpeedMath. Việc tập trung sâu được triển khai từ nghiên cứu tài liệu khoa học chính thống cho đến việc soạn thảo giáo trình, giáo án cho phù hợp với trẻ em của địa phương. Đồng thời, xây dựng một đội ngũ giáo viên, nhân viên yêu nghề, có tâm huyết và nhân văn. Công ty đã và đang mở rộng Toán tính nhanh – SpeedMath ra các tỉnh lân cận trên cơ sở hợp tác với các đối tác.