Là một tổ chức giáo dục, ở SuperMind, lợi ích của trẻ được đặt lên hàng đầu. Với giáo án có khả năng cá thể hóa cao, mỗi em học sinh đều nhận được sự quan tâm như nhau. Kết quả là sau mỗi cấp độ, sự tiến bộ của các em là rõ rệt và tương đối đồng đều.

Đối với toàn thể cán bộ nhân viên SuperMind, lợi ích của trẻ được đặt lên hàng đầu không chỉ là mục tiêu hướng tới mà được triển khai hành động từ những việc nhỏ nhất. Tất cả những quyết định đầu tư, mua sắm… cũng như vận hành hàng ngày đều phải có phân tích tác động lên học sinh. Xây dựng cơ sở vật chất phải đảm bảo an toàn cho trẻ. Lớp học SuperMind phải đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Những tài liệu, vật dụng tiếp xúc với trẻ hàng ngày phải đảm bảo vệ sinh, sức khỏe. Tài liệu photocopy cho trẻ trong trung tâm phải sử dụng máy hiện đại và mực chính hãng, dù chi phí này lớn hơn rất nhiều lần so với sử dụng mực không chính hãng có nguy hại tới sức khỏe.

Lợi ích của trẻ được đặt lên hàng đầu còn thể hiện ở sự bình đẳng giữa tất cả học sinh. SuperMind luôn tạo dựng một môi trường hòa đồng và khuyến khích trẻ gắn kết với nhau. Quan hệ của SuperMind với phụ huynh hoàn toàn độc lập với quan hệ của SuperMind với trẻ: “non sibi sed omnibus – not for self but for all”.

Để đảm bảo lợi ích của trẻ, SuperMind chủ trương ngày một tối ưu hóa việc sử dụng chi phí, đặc biệt là chi phí truyền thông. Điều này mang lại cấu phần quan trọng nhất trong học phí là chất lượng. Cụ thể hơn, học sinh SuperMind được thụ hưởng một chương trình có chất lượng cao nhất trong một mức học phí phù hợp nhất. SuperMind khuyến khích tất cả phụ huynh học sinh khi cảm nhận được chương trình giới thiệu cho các phụ huynh khác, góp phần tối ưu hóa chi phí truyền thông và mang lại lợi ích cho tất cả các bé.

Lợi ích cho trẻ thể hiện trong những nỗ lực hàng ngày, xuyên suốt của SuperMind. SuperMind đã tìm tòi nhiều phương án, nhiều nhà cung cấp để mang về Việt Nam một loại bàn tính có trải nghiệm và chất lượng hàng đầu trên thế giới với giá cả phù hợp với thu nhập. Bàn tính SuperMind lựa chọn được làm thủ công bởi các nghệ nhân Nhật Bản, bằng các nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và tuân thủ những chuẩn mực kỹ thuật khắt khe nhất. Bàn tính đã trở thành bạn đồng hành của học sinh SuperMind.