Nội dung chương trình
24 tháng 07 năm 2014

Chương trình Toán tính nhanh – SpeedMath của SuperMind được thiết kế thành 10 bước chia làm 3 cấp độ: Cơ bản, Trung cấp và Nâng cao. Ngoài ra sau cấp độ Nâng cao, SuperMind còn có cấp độ Cao cấp (Grand Level) dành cho các em học sinh muốn rèn luyện chuyên sâu, thi đấu.

Cấp độ Cơ bản (N1 – N4)

Rèn luyện các kỹ năng học tập: kỹ năng tập trung, chú ý, kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nhìn.

Giúp bé làm quen và thực hiện các phép tính cộng (+), trừ (-) với bàn tính các số có 1, 2 chữ số.

Bước đầu rèn luyện khả năng hình dung, tư duy.

Cấp độ Trung cấp (L1 – L4)

Rèn luyện phối hợp các thói quen học tập: nghe, nhìn, vận động.

Rèn luyện khả năng phản xạ, khả năng tập trung và ghi nhớ.

Tiếp tục rèn luyện khả năng hình dung, tư duy thông qua tính nhẩm các phép tính cộng (+), trừ (-) số có nhiều chữ số, nhiều dòng.

Khái niệm phép nhân, thực hiện phép nhân với bàn tính và tính nhẩm.

Cấp độ Nâng cao (L5 – L6)

Rèn luyện nâng cao khả năng phản xạ, khả năng tập trung và ghi nhớ.

Rèn luyện nâng cao khả năng hình dung, tư duy thông qua tính nhẩm các phép tính cộng (+), trừ (-) số có nhiều chữ số, nhiều dòng với tốc độ nhanh.

Thực hiện phép nhân với số có nhiều chữ số.

Thực hiện phép chia với bàn tính và tính nhẩm.

Đây là nội dung chương trình phổ thông cho tất cả các em học sinh để trang bị một nền tảng tư duy giúp các em nâng cao năng lực học tập của mình. Ngoài ra, SuperMind còn có các CẤP ĐỘ CAO CẤP (GRAND LEVEL) dành cho các em học sinh muốn tiếp tục rèn luyện chuyên sâu về chương trình với các nội dung về số âm, số thập phân, phân số, phần trăm, căn bậc 2…